Od 1 października 2018 roku nastąpiły duże zmiany w sprzedaży ubezpieczeń.

 

Rynek ubezpieczeń doczekał się również uregulowania tak jak rynek kredytów gotówkowych i hipotecznych. Zmiana w dystrybucji ubezpieczeń od 1 października 2018 nakłada na agentów, brokerów i zakłady ubezpieczeń nowe, liczne obowiązki. Wszystko to ma na celu bardziej świadome podejmowanie decyzji przez Klienta szukającego ubezpieczenia.

Zmiany w dystrybucji ubezpieczeń zostały wdrożone w wyniku przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Zwanej potocznie IDD.

 

 

Co uległo zmianie?

 

Obowiązek Informacyjny – każda osoba wykonująca czynności na rzecz danego zakładu ubezpieczeń musi przekazać Klientowi informację o rodzaju działalności jaką wykonuje. Musi poinformować czy wykonuje działalność ubezpieczeniową będąc pracownikiem zakładu ubezpieczeń, czy jako agent wyłączony, bądź agent posiadający wiele umów z różnymi zakładami ubezpieczeń. Konieczne jest również przedłożenie stosownego upoważnienia i/lub pełnomocnictwa do świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Do obowiązków informacyjnych należy również przekazywanie informacji o rodzaju wynagrodzenia jakie otrzymuje osoba sprzedająca ubezpieczenia.

Analiza potrzeb Klienta – każdy pracownik, współpracownik zakładu ubezpieczeń musi przed rozpoczęciem świadczenia usług zbadać potrzeby Klienta. Analiza potrzeb będzie wykonywana pisemnie oraz potwierdzana własnoręcznym podpisem. Na bazie zebranych informacji należy przedstawić Klientowi w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie najbardziej dopasowanym do jego potrzeb. Zaproponowane rozwiązane musi być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta.

Dokumenty o produkcie  – każdy zakład ubezpieczeń musi przygotować kartę produktu, tzw. „pigułkę wiedzy”. Ma ona na celu podsumowanie najważniejszych cech produktu, poniekąd ma streścić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które są jednym z najszerszych dokumentów polisowych. Dokument taki również mamy otrzymać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Większe możliwości składania reklamacji – od teraz na niewłaściwą obsługę związaną z zawartą umową ubezpieczenia możemy złożyć reklamację nie tylko do zakładu ubezpieczeń, ale do naszego agenta. Ma on obowiązek przyjąć taką reklamację i odpowiedzieć na nią. Składane reklamacje muszą dotyczyć wyłącznie spraw nie związanych z udzielaną ochroną ubezpieczyciela. Wszystkie sprawy związane z udzieleniem ochrony należy składać do zakładu ubezpieczeń. Większe kompetencje uzyskał również Rzecznik Finansowy, który będzie mógł reagować na nie stosowanie się do przepisów Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przez agentów. Będzie wsparciem dla osób, które poczuły się nieuczciwie w sprawach, w których ubezpieczenia nie zadziałały.

 

Podsumowując…

 

wprowadzone zmiany w dystrybucji ubezpieczeń mają wyeliminować przypadki sprzedaży ubezpieczeń, które nigdy nie zadziałają. Kolejną rzeczą jest fakt, iż ubezpieczenia mają być zrozumiałe dla Klienta. Ma on wiedzieć od czego chroni go polisa, a od czego nie będzie odpowiedzialności. Agenci w oczach Klientów mają być Doradcami, a nie tylko osobami, które wystawiają polisę. Jest cała rzesza osób, które robią to z pasją i dużą dawką empatii podchodzą do Klienta, wiec zmiany powyższe nie są i nie będą im straszne. Obecnie udając się po polisę z pewnością będziemy bardziej dopieszczeni, trochę więcej musimy zarezerwować czasu na jej przedstawienie i zawarcie, ale wszystko zmierza do jednego – polisa ma chronić i masz Kliencie wiedzieć do czego jest ona Ci potrzebna:)


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:
tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00)
tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)