Kredyt Hipoteczny – zmiany na plus dla Konsumenta.

 

Rynek kredytów hipotecznych do niedawna jeszcze był „wolną amerykanką”. Banki procesowały wnioski o kredyt hipoteczny w oparciu o swoje standardy, pośrednicy kredytu hipotecznego pracowali na rzecz swoich Klientów z różnym efektem. Bywało, że na kredyt hipoteczny czekaliśmy 2-3 miesiące. To uległo zmianie w roku 2017!

Ustawodawca postanowił uregulować rynek kredytów hipotecznych, wprowadzając Ustawę o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa weszła w życie 22 lipca 2017.

 

Pośrednik/Agent Kredytu Hipotecznego – to brzmi dumnie!

Zawód Pośrednika/Agenta Kredytu Hipotecznego w końcu został uregulowany. Od teraz, aby móc wykonywać zawód Pośrednika/Agenta Hipotecznego należy uzyskać wpis w rejestrze pośredników kredytu hipotecznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF jest organem, który sprawuje nadzór nad wszelkimi instytucjami finansowymi. Wpis do rejestru Pośredników Kredytu Hipotecznego wiąże się z przejściem procedury weryfikacyjnej. Pośrednik Kredytu Hipotecznego nie może być karany, oraz musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w ramach wykonywanej działalności na sumę min. 460 000 euro na jedno zdarzenie i 750 000 euro na wszystkie. Wprowadzono zakaz pobierania opłat od Konsumenta za świadczenie usług pośrednictwa, a wynagrodzenie Pośrednika stało się jawne. Konsumentowi przekazywane są informację dot. wynagrodzenia Pośrednika Kredytu Hipotecznego. Należy pamiętać jednak, że wynagrodzeniem nie jest obciążany Konsument, usługa dla niego jest i ma być bezpłatna! Śmiało można stwierdzić, że pośrednictwo kredytu hipotecznego uzyskało pewien rodzaj prestiżu, a przede wszystkim doczekało się swojego „zawodu” bo nie może być nim każdy, a warunki współpracy stały się klarowne i przejrzyste.

 

Decyzja kredytowa w 21 dni!

Tak, jest to rzecz, która niesamowicie zreformowała rynek hipoteczny. Zasada, że na wydanie decyzji kredytowej Konsumenci nie czekają już miesięcy, a mają ją otrzymać w dwudziestym pierwszym dniu od momentu złożenia wniosku o kredyt hipoteczny podniosła ogromną burzę w Bankach. Decyzje kredytowe są wydawane w terminach określonych w Ustawie, chodź praktyka pokazuje samodzielną interpretację przepisu przez niektóre Banki. Jedni wydają decyzję w 21 dni, inni próbują obchodzić przepis stosując zabiegi składania najpierw wniosku o „wstępną ocenę/analizę”, w której czas rozpatrzenia nie jest uregulowany ustawowo, a po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny dopiero proszeni są o złożenie „wniosku o kredyt hipoteczny”. Niezależnie od sposobu interpretowania przepisów związanych z czasem procesowania wniosków w Bankach na pewno można zauważyć jedno – poprawę szybkości wydawanych decyzji. Banki mimo wszystko zmobilizowały swoje siły robocze, tak by Konsumenci otrzymali możliwie jak najszybciej decyzję kredytową.

 

Warunki cenowe zarezerwowane na min. 14 dni.

Zanim w ogóle złożymy wniosek o kredyt hipoteczny, Bank oraz Pośrednik i Agent zobowiązani są wręczyć nam Formularz Informacyjny, w którym znajdziemy m.in. warunki cenowe naszego kredytu. Po otrzymaniu takiego Formularza mamy 14 dni na to, aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny na danych warunkach cenowych. Oferty kredytów hipotecznych w Bankach zmieniają się średnio raz w miesiącu. Zabieg ten został wprowadzony celowo, tak by wyeliminować ryzyko otrzymania gorszej oferty, gdy przychodzimy za kilkanaście dni od rozmów o kredycie złożyć wniosek o jego udzielenie. Bank gwarantuje nam po otrzymaniu Formularza Informacyjnego warunki cenowe w nim zawarte przez okres min. 14 dni od daty jego wydania, nawet jeżeli warunki na dzień złożenia wniosku będą już inne.

 

14 dni na podjęcie decyzji o kredycie hipotecznym.

Po wydaniu finalnej decyzji przez Bank, Konsument ma 14 dni na zastanowienie się, czy chce wziąć kredyt w danym Banku, czy też nie. Bank nie może wymagać, aby decyzja co do zawarcia umowy została podjęta szybciej.

 

 

Nowa jakość udzielania kredytów hipotecznych.

 

Przez wprowadzone zmiany Konsumenci mają czuć się bezpieczniej. Wiedza na temat kredytów hipotecznych ma być bardziej przyjazna dla Konsumenta. Ma on wiedzieć więcej o wszystkich najważniejszych kwestiach związanych z udzieleniem kredytu w Banku. W naszym artykule wymieniliśmy jedynie najważniejsze zmiany z punktu widzenia Konsumenta, chodź zapisów było jeszcze kilka, po resztę zapraszamy do Ustawy.

Osoby pracujące w zawodzie Pośrednika Kredytu Hipotecznego w końcu doczekały się uregulowania zasad ich pracy. Warto korzystać z osób, które zawodowo zajmują się pośrednictwem kredytów hipotecznych. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dana firma posiada wpis w KNF jako Pośrednik/Agent, wystarczy o to zapytać i poprosić o numer wpisu, który sprawdzimy tutaj. Lista osób wykonujących czynności Pośrednika/Agenta Kredytowego jest bardzo obszerna, ale z pewnością są to Specjaliści w swojej klasie! Sami do nich również należymy! 🙂


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:
tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00)
tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)