Wkład własny przy kredycie mieszkaniowym to już obowiązek każdego Kredytobiorcy. Obecnie Bank powinien wymagać 15% wkładu własnego, od stycznia 2017 będzie wymagane 20%.

 

Skąd pomysł na wkład własny?

Wymóg wnoszenia wkładu własnego nałożony został przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Wynikiem tego było opracowanie tzw. „Rekomendacji S”.

Czym jest KNF i czego dotyczy „Rekomendacja S” ?

Komisja Nadzoru Finansowego to Instytucja, która została powoła by sprawować nadzór i kontrolę w Bankach, Towarzystwach Ubezpieczeniowych, Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Mówiąc w skrócie jej działania mają zabezpieczyć interesy:

 • sektora bankowego
 • rynku kapitałowego
 • rynku ubezpieczeniowego
 • rynku emerytalnego
 • rynku instytucji płatniczych i biur usług płatniczych
 • instytucji pieniądza elektronicznego
 • sektora kas spółdzielczych

w zakresie stabilności powyższych Instytucji, dbałości o ich konkurencyjność, jak również ochrony Konsumenta tychże Instytucji.

Wszelkie akty prawne, rekomendacje tworzone przez KNF – muszą być bezwzględnie stosowane przez powyższe rynki i Instytucje.

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała w czerwcu 2013 „Rekomendację S” dla Banków, zawierającą aż 26 zaleceń.

Wśród najważniejszych znalazły się:

 • Ograniczenie okresu spłaty kredytu hipotecznego do 35 lat.
  Zgodnie z zaleceniem jednakże rekomendowany w Bankach okres kredytowania to okres 25 lat.Pamiętamy czasy gdzie można było zaciągnąć, kredyt na 50 lat 🙂 Zalecenia KNF-u jednak to zmieniły.
 • Wprowadzenie zasady szacowania zdolności kredytowej dla Klienta, który w okresie spłaty kredytu przekroczy wiek emerytalny.
  Obecnie Banki szacując zdolność kredytową bardzo mocno ograniczają finansowanie w momencie, gdy Kredytobiorca w momencie spłaty przekroczy wiek 67 lat. Osoby, które nie mają wysokich dochodów a planują zaciągnąć kredyt na maksymalny możliwy okres radzimy rozważenie tej decyzji. Niestety, ale maksymalny możliwy okres kredytowania nie zawsze wyjdzie na dobre, gdyż Bank ograniczy naszą zdolność kredytową.
 • Udzielenie kredytu hipotecznego musi nastąpić w walucie, w której Klient uzyskuje dochód. Ogromna zmiana spowodowana zawirowaniem na rynku walutowym. Szczególnie doświadczeni zostali Kredytobiorcy spłacający kredyt w CHF. Od teraz wprowadzono zasadę „spłacaj kredyt w walucie, której zarabiasz”. Nawet dla osób o bardzo wysokich dochodach, których stać na wahania walutowe nie ma możliwości zaproponowania kredytu w walucie innej niż ta, w której zarabiają.
 • Określenie maksymalnego poziomu kredytu w stosunku do wartości kredytowanej nieruchomości.
  Mowa o tzw. wskaźniku LTV, który nie powinien przekraczać poziomu 80%, bądź 90% jeżeli nadwyżkę ponad 80% zabezpieczymy np. ubezpieczeniem niskiego wkładu,
 • wprowadzenie wymogu składania oświadczeń przez Klienta, iż „środki będące wkładem własnym nie pochodzą z kredytu”.

 

KNF w opracowanej Rekomendacji zastrzegł okres przejściowy na lata 2013-2016, w którym:

 • do 31/12/2014 roku – wysokość wskaźnika LTV nie mogła przekroczyć 95% wartości nieruchomości, tj. wymagany był tylko 5% wkład własny,
 • od 01/01/2015 do 31/12/2015 – wysokość wskaźnika LTV nie mogła przekroczyć 90% wartości nieruchomości, tj. wymagany był tylko 10% wkład własny,
 • od 01/01/2016 do 31/12/2016 – wysokość wskaźnika LTV nie powinna przekroczyć 85% wartości nieruchomości, tj. wymagany jest 15% wkład własny bądź 10 % wkład własny, jeżeli nadwyżka ponad 85% będzie podlegała zabezpieczeniu np. ubezpieczeniu niskiego wkładu,
 • od 01/01/2017 roku Klienci będą mieli obowiązek wnieść (co najmniej) 20% wkład własny zgodnie z zaleceniami nałożonymi na Banki, bądź 10% wkład własny, a pozostałe 10% zabezpieczyć np. ubezpieczeniem niskiego wkładu tak, by stosunek kwoty kredytu vs. wartość nieruchomości nie przekroczył 90%.

 

Co teraz? Czy należy się spieszyć z zakupem mieszkania do końca 2016 roku?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo jaka będzie polityka Banków wobec wskaźnika LTV od 01/01/2017 roku? Czy wszystkie Banki ograniczą finansowanie do maksymalnie 80% wartości nieruchomości? Czy będzie możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości przy dodatkowym zabezpieczeniu np. ubezpieczenia niskiego wkładu?

Zakup mieszkania, czy budowa domu finansowana kredytem, to nie decyzja na rok, dwa – należy ją podejmować świadomie, bowiem wiążemy się z kredytem na lata.

Banki nie mogą sobie pozwolić na znaczne ograniczenie akcji kredytowej z wiadomych przyczyn – straciłyby na tym 🙂

Według naszej opinii część Banków zapewne pozostanie przy finansowaniu do 90%, a część ograniczy ryzyko kredytowe i dołączy do grona już obecnych, które wymagają 20% wkład własny.

Jedno należy zauważyć – rynek finansowy bardzo mocno ewoluuje. W obecnych czasach mierząc się z zakupem czy budową podpartą kredytem musisz nie tylko Ty wiedzieć, że podołasz spłacie, ale i Bank. Stąd wprowadzenie:

 • wkładu własnego – musisz drogi Kliencie odłożyć na mieszkanie czy dom,
 • ograniczenie ryzyka walutowego – niski kurs np. CHF z lat ubiegłych gwarantował wyższą zdolność kredytową, co niestety później przy rosnącym kursie przełożyło się na wysokość raty,
 • ograniczenie okresu spłaty – nie możemy spłacać dożywotnio kredytu na „na własne M”,
 • sprawdzanie przez Banki czy na emeryturze będziesz w stanie udźwignąć ratę kredytu.

 

Pełen tekst Rekomendacji „S” znajdziesz tutaj >>


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: