Ubezpieczenie ALL RISKS – po co komu i do czego takie ubezpieczenie?

 

Pojęcie  formuły „all risks” coraz częściej pojawia się w ofertach ubezpieczeniowych mieszkań, domów, firm, samochodów. Pojawia się nie bez powodu, bowiem jest to najatrakcyjniejsza dla konsumenta forma ochrony jego majątku! Można by rzec, że jest to ubezpieczenie dla wymagających 🙂

Dlaczego?

All Risks – to ochrona od wszystkich zdarzeń, poza tymi, które zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia katalogują za jakie zdarzenia odpowiadają, a za co nie. Rozróżniamy zatem odpowiedzialność:

  • za zdarzenia w ryzykach nazwanych – czyli wymienione dokładnie, za jakie konkretne przypadki dostaniemy odszkodowanie,
  • zdarzenia all risk – czyli tzw. zdarzenia nazwane i nie nazwane (wszystkie), z wyłączeniem zdarzeń określonych w OWU.

 

Dlaczego all risks jest lepszy?

 

Zamiast teoretyzować, podamy kilka przykładów:

„Wichura zwiała dach z domu” – odpowiedzialność Towarzystwa rozpatrywana będzie w dwóch wariantach (w zależności od wybranej formuły):

a) ryzyka nazwane – Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdzi katalog odpowiedzialności, czy szkody wyrządzone przez wichurę są w zakresie odpowiedzialności, dodatkowo poprosi opinię Instytut Meteorologii o sile wiatru klasyfikując wówczas to jako wiatr, bądź huragan. W przypadku gdyby zdarzenie zostało sklasyfikowane jako wiatr może być wówczas wyłączeniem odpowiedzialności Towarzystwa. Ponadto, jeżeli był to huragan, Towarzystwo również zbada jego siłę. Jeżeli siła huraganu była określona w OWU i będzie ona poniżej wartości określonej w OWU będzie odmowa wypłaty odszkodowania,

b) formuła all risks – Towarzystwo Ubezpieczeniowe stwierdzi fakt, iż zaszła szkoda w postaci zerwanego dachu niezależnie od faktu, czy był to huragan, czy wiatr. Odszkodowanie zostanie wypłacone bez szukania potwierdzenia w Instytucie Meteorologii.

„Nagła, niespodziewana przerwa w dostawie prądu spowodowana przegryzieniem kabli przez gryzonie – zwarcia telewizorów i sprzętów AGD”

a) ryzyka nazwane – Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdzi katalog odpowiedzialności – jeżeli szkody spowodowane przegryzieniem kabli przez gryzonie będą w zakresie odpowiedzialności Towarzystwa, odszkodowanie zostanie wypłacone, w przeciwnym wypadku będzie odmowa ze strony Towarzystwa,

b) formuła all risks – Towarzystwo ustali, iż w wyniku zdarzenia niezależnego od woli osoby ubezpieczeniowej (w tym przypadku, przegryzienia kabli przez gryzonie) doszło do utraty napięcia, co spowodowało kolejno następujące po sobie skutki jak zwarcie sprzętów gospodarstwa domowego i RTV. Jeżeli w katalogu wyłączeń nie będzie zdarzeń związanych z gryzoniami, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie.

„Upadek laptopa firmowego – przez przypadek zahaczono o kabel ładujący, zrzucając laptop z biurka”

a) ryzyka nazwane – Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdzi katalog odpowiedzialności – jeżeli upadek laptopa będzie w zakresie odpowiedzialności Towarzystwa i okoliczności będą wskazywały jednoznacznie, iż nie była to wina umyślna, wówczas będzie odszkodowanie. W przeciwnym wypadku, nastąpi odmowa.

b) formuła all risks – Towarzystwo stwierdzi fakt, iż laptop został uszkodzony w wyniku upadku. Zweryfikuje, czy odpowiedzialność z tytułu upadku nie jest wykluczona w OWU. Po czym nastąpi wypłata, jeżeli nie będzie wykluczenia w OWU.

 

O czym należy wiedzieć decydując się na „all risks” ?

 

Z pewnością formula all risks jak widać jest bardziej elastyczna jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego odszkodowania – jest większe prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdza bowiem tylko jeden katalog – wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU. Interpretować to można jednoznacznie – jeżeli czegoś nie ma wykluczonego w OWU, wówczas należy nam się odszkodowanie. Odwrotna sytuacja ma się w ryzykach nazwanych, w których Towarzystwo sprawdza katalog ryzyk objętych umową, do tego analizuje i weryfikuje fakt zaistnienia szkody, oraz sprawdza czy zdarzenie nie jest wyłączone z OWU.

Cena za ubezpieczenie all risks jest wyższa, niżeli za ryzyka nazwane. Jednakże biorąc pod uwagę okoliczności jakie mogą się wydarzyć w życiu codziennym, formula pełna, tzw. all risks będzie zdecydowanie bardziej opłacalna. Ubezpieczenia mają nas chronić – więc jeżeli decydujemy się na zakup ubezpieczenia, to zdecydowanie rozważmy formułę all risk, która da nam większy komfort posiadania ochrony.

 


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń: tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00) tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)