Kredyt hipoteczny po ślubie, przed a może w ogóle bez ślubu?

 

Tematyka wnioskowania o kredyt hipoteczny przez osoby nie będące formalnie małżeństwem, a nawet przez osoby tej samej płci, które wspólnie zamieszkują jest coraz częściej spotykana w bankach. O ile dla banku nie liczy się formalnie kto przystępuje do kredytu, o tyle istotne są koszta gospodarstwa domowego. Koszty gospodarstwa mają wpływ na naszą zdolność kredytową. Wysokość kosztów uzależniony jest od tego czy wnioskujący o kredyt są małżeństwem, czy też nie. Jeżeli wnioskodawcy są małżeństwem to z automatu są w ocenie banku jednym gospodarstwem domowym. Sytuacja wygląda inaczej, gdy do kredytu przystępują osoby nie będące małżeństwem. Część banków uważa, że osoby nie będące formalnie małżeństwem to dwa osobne gospodarstwa domowe i koszty życia należy liczyć podwójnie. Natomiast duża większość zliberalizowała podejście do tematu i pozwala przyjąć koszty życia liczone jak dla jednego gospodarstwa domowego.

 

Czym są koszty gospodarstwa domowego?

 

Wielu pewnie zastanawia się, czym w ogóle są koszty gospodarstwa domowego biorąc kredyt hipoteczny. Wspominane koszty to nic innego jak wydatki naszego codziennego życia, opłaty za media, etc. Wnioskując o kredyt hipoteczny każdy bank pyta jakie są nasze koszty życia. Przyjmuje naszą deklarację co do kosztów gospodarstwa z małym „ale”. To „ale” mówi, że nasze koszty życia nie mogą być mniejsze niż minima określone w banku.

Ile wynoszą koszty życia jednego gospodarstwa domowego dla banku biorąc kredyt hipoteczny? Podsumowaliśmy to w pewnych widełkach:

  • 1 osoba – od 600 zł do 1 250 zł miesięcznie
  • 2 osoby – od 1 200 zł do 1 920 zł miesięcznie
  • 3 osoby – od 1 800 zł do 2 865 zł miesięcznie
  • 4 osoby – od 2 400 zł do 3 490 zł miesięcznie

Powyższe kwoty mogą robić wrażenie i mrozić krew w żyłach:) Dodamy, że do osób w gospodarstwie domowym zaliczamy dzieci, czyli np. małżeństwo + dwoje dzieci (4 osoby).

To nie wszystko. Zaciągając kredyt hipoteczny niekiedy mamy doliczane koszty utrzymania mieszkania bądź domu. Koszty te wahają się od 350 zł do 600 zł miesięcznie. Wydatki utrzymania mieszkania biorąc kredyt hipoteczny liczone są na jedno gospodarstwo. Zatem gdy o kredyt hipoteczny wnioskują dwa osobne gospodarstwa domowe to koszt ten liczony jest podwójnie.

Obrazując to na przykładzie kosztów jednego z banków:

  • 2 osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny traktowane jako jedno gospodarstwo domowe będą miały przyjęte koszty życia na poziomie 1 920 zł miesięcznie;
  • 2 osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny traktowane w banku jako dwa osobne gospodarstwa domowe będą miały przyjęte koszty życia na poziomie 2 500 zł miesięcznie.

Różnica w przyjętych kosztach życia wynosi 580 zł. Te same osoby wnioskują o kredyt hipoteczny, jednakże różne postrzeganie banków może generować dodatkowe koszty życia.

 

Jak banki traktują związki nieformalne przy liczeniu zdolności kredytowej?

 

To, że o kredyt hipoteczny mogą starać się osoby nie będące małżeństwem, oraz osoby tej samej płci już wiemy. Sprawdziliśmy podejście banków w zakresie akceptacji takich związków. Porównanie dotyczy kwestii zaliczania ich jako jedno bądź dwa osobne gospodarstwa domowe. Wyniki poniżej:

Podsumowując…

 

Zatem kredyt hipoteczny można spokojnie otrzymać zarówno przed ślubem, jak i po 🙂 Kredyt hipoteczny dostaniecie również w sytuacji, w której nie możecie bądź nie chcecie formalizować związku. Większość banków przy złożeniu odpowiedniego oświadczenia przyjmie dwie osoby nie będące po ślubie jako jedno gospodarstwo domowe. 


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:
tel. 883 987 838 (pn-pt 9:00-17:00)
tel. 727 912 313 (pn-pt 9:00-19:00, sb 10:00-17:00)